Molins&Parés - Equip

Marc Molins i Raich

Doctor en dret
Soci

Com a conseqüència de la seva prompta vocació en el Dret Penal i en les Ciències Processals, des de que inicià la seva activitat professional, en Marc s’ha dedicat en exclusiva a la defensa i representació dels interessos aliens davant la jurisdicció penal. El seu àmbit d’especialització rau en el Dret Penal Econòmic, en la probàtica i en el Dret Processal Penal, havent tingut ocasió de defensar a persones físiques i jurídiques, de caràcter públic i privat, en tota classe de procediments judicials. Així mateix, complementa l’exercici professional de l’advocacia amb l’aposta per una formació continuada, el què es tradueix en la publicació de múltiples articles doctrinals en llibres i revistes especialitzats, en la participació de fòrums i debats doctrinals, així com en l’establiment d’un vincle docent estable amb la Facultat de Dret i amb els organismes encarregats de la formació de nous lletrats. Al seu entendre, ambdues circumstàncies, la vocació professional i l’exigència d’una formació continuada, resulten ser símptomes del mateix fenomen: el ferm compromís adquirit amb el Dret i amb la defensa dels interessos que li són encomanats.

 

Laura Parés i Ravetllat

Advocada
Sòcia

Des de la seva incorporació a la professió, la Laura, s’ha dedicat en exclusiva al Dret Penal, defensant interessos aliens tant de persones físiques com jurídiques, en els diferents procediments penals existents en el nostre ordenament (procediment sumari, abreujat, ràpid, menors i jurat), tasca que ha compaginat amb la docent, impartida a la Universitat de Barcelona, com a professora convidada i, en essència, a l’ Iltre. Col.legi d’Advocats de Barcelona, on ha ofert diferents conferències relacionades en l’àmbit penal, essent a més, professora titular de Dret Penal i de Dret Processal Penal a l’Escola de Pràctica Jurídica, havent-ne ostentat, independentment, el càrrec de Presidenta de la Secció de Dret Penal. Així mateix, en l’actualitat, imparteix classes de Dret Penal i Procès Penal a la Universitat Ramon Llull (ESADE) en el Máster Universitari en Advocacia. La seva trajectòria professional s’ha caracteritzat així mateix per una aposta a la formació continuada, que s’ha traduït en la participació en diferents màsters, conferències i debats doctrinals.

 

Daniel Benítez Rodríguez

Advocat
Compliance

Daniel Benítez és advocat associat de la firma. Llicenciat i Màster en Dret per la facultat de Dret de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), màster en Dret dels Negocis per l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, “Certificate in Transnational Legal Studies” pel “Center for Transnational Legal Studies de Londres” i Postgraduat en Compliance per IDEC-UPF.

En l’àmbit acadèmic, és professor de Dret Privat de la Universitat Abat Oliva CEU, coordinador del Postgrau en Compliance que imparteix la mateixa universitat i professor del màster en Corporate Compliance de “Economist&Jurist Innovative School”. Així mateix, és autor de diversos articles sobre compliment normatiu, tant en matèria de responsabilitat penal de la persona jurídica com d’altres dominis de compliment. Daniel Benítez també és membre de la comissió catalana de Cumplen, Associació de Professionals de Compliment Normatiu.

Beatriz Gago Ferrero

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona a l’any 2011. Posteriorment, en l’any 2012 cursa el Postgrau de pràctica jurídica en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, moment en el que comença a exercir.

Un cop finalitzat el Postgrau, és seleccionada per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per realitzar un intercanvi amb el despatx d’Advocats Kennedy Van der Laan situat a Amsterdam.

Un cop de tornada de la seva estança als Països Baixos, en l’any 2013, s’incorpora al despatx “MOLINS&PARÉS” com a advocada penalista, havent impartit diferents conferències i apostant sempre per la formació continuada.

Gerard Gené Baleyto

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra en l’any 2011, cursa aquell mateix any el Màster en Advocacia impartit per l’IDEC-UPF. En l’any 2012, s’especialitza en Dret Penal Econòmic i comença a exercir com a advocat. S’incorpora a la firma “MOLINS&PARÉS” a principis de 2013 com a advocat especialitzat en Dret Penal Econòmic. A més d’haver prosseguit amb la seva formació a través de nombrosos cursos i conferències, entre els que destaca el Curs d’especialització per a Compliance Officers impartit per la UIC, actualment es troba cursant el Màster en Dret Penal i Ciències Penals impartit conjuntament per la Universitat Pompeu i la Universitat de Barcelona.

Marc Puigdengolas i Julià

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona en el any 2011, des d’un inici s’especialitzà en Dret Penal, incorporant-se com a advocat penalista en aquell mateix moment al despatx de la penalista Laura Parés i Ravetllat. Posteriorment, en el mes de gener de 2013 entrà a formar part del despatx “MOLINS&PARÉS”, havent continuat amb la seva formació mitjançant l’assistència a nombrosos cursos i conferències relatives a les diferents àrees que conformen el Dret Penal i atorgant-li, entre d’altres, l’especialització en la Jurisdicció de Menors. Així mateix, ha intervingut en la redacció de diferents articles. Actualment es troba cursant el Postgrau de Compliance a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Copyright © 2017 Molins&Parés. Tots els drets reservats.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close