corporate compliance > Filosofia

Estableix l’article 31 bis del Codi Penal que la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat si es compleix, entre d’altres, la següent condició: l’òrgan d’administració hagi adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió.

La literalitat de la nostra norma penal ens obliga a entendre els Programes de Prevenció de Riscos Penals (Corporate Compliance Programs) com a instruments dissenyats de forma individualitzada per a cada organització.

L’organització i gestió de cada organització és única, formant el seu signe diferenciador. En conseqüència, qualsevol model que tingui per objecte dotar a l’organització de mesures de vigilància i control ha d’estar expressament alineat amb la seva identitat organitzativa.

Els Programes de Prevenció de Riscos Penals han de ser vestits a mida per l’organització si es pretén la seva real observança i eficàcia”

Mitjançant el disseny individualitzat dels Programes de Prevenció de Riscos Penals, Molins&Parés, Penal · Compliance, assoleix que les mesures de vigilància i control a implementar en l’organització tinguin una mínima o nul·la afectació a l’eficiència dels processos propis de l’organització. El tractament singular de cada organització permet evitar la generació de duplicitat en l’ organització que comporti una pèrdua d’ eficàcia i eficiència.

La nostra forma d’entendre el disseny d’un Programa de Prevenció de Riscos Penals, fonamentada en els principals estàndards internacionals, ens aboca a treballar des d’una òptica multidisciplinària, unint dues àrees de coneixement totalment diferents però essencialment complementàries: l’Advocacia i la Consultoria de Riscos.

Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close