accessibilitat i retorn

Cap dels professionals de la firma és aliè a les circumstàncies que poden afectar els nostres representats i a la societat en general. Partint de la premissa que qualsevol persona té dret a la millor representació dels seus interessos, la firma inclou entre els seus valors tractar de garantir l’accessibilitat als serveis que es presten.  En consonància, tots els membres del bufet incorporen entre les seves prioritats una labor de retorn cap a la societat en la qual operen, bé en termes de formació acadèmica, professional o amb tasques “pro bono”.

 

El millor servei ha de ser accesible a qualsevol interès i en qualsevol cas, la nostra condició de juristes ens imposa un cert retorn a la societat en la qual treballem.

estil

“MOLINS&PARÉS” no només aspira a ser un despatx de referència en l’àmbit del Dret Penal sinó també un bufet reconegut per la forma d’entendre el treball i l’exercici de la professió. Els professionals de la firma voldríem ser reconeguts per la implementació constant dels valors ètics que distingeixen l’exercici de l’advocacia i per una forma de concebre la nostra professió allunyada de la percepció mecànica i multidisciplinària tan habitual en els nostres dies.

 

Entre els valors de la firma destaca l’aposta per l’exercici ètic de la professió i pel caràcter artesanal dels seus professionals.

excel·lència

L’exercici del Dret penal actualment exigeix a tots els operadors disposar d’un coneixement exhaustiu i específic sobre les qüestions que es ventilen en el si de cada procediment. Per poder comptar amb un coneixement específic sobre cada assumpte, la firma té subscrits convenis i projectes estables de col·laboració amb Professors i Catedràtics en matèries sanitàries, econòmiques, fiscals, etc…Així com amb un equip de forenses i pèrits experts en les qüestions concretes que puguin afectar els interessos dels nostres representats per poder així conformar un equip de treball que sota, la direcció tècnica del Lletrat, pugui donar una resposta de primer nivell donat que únicament des del coneixement excel·lent del problema es pot plantejar una solució. L’excel·lència no només exigeix especialització sinó també coneixement específic.

especialització

En les últimes dècades la jurisdicció penal ha anat envaint progressivament espais i àmbits de protecció tradicionalment reservats a altres jurisdiccions. Com a conseqüència, el Dret Penal s’ha convertit en una disciplina summament complexa que obliga a la seva aproximació des d’una òptica multidisciplinària però sota un prisma d’especialització i excel·lència.

 

“MOLINS&PARÉS”, té com a objectiu exclusiu la defensa i representació dels interessos dels nostres representats davant la jurisdicció penal. Per aquesta raó, els professionals de la firma no solament han focalitzat la seva formació i experiència en les quatre disciplines que convergeixen en la jurisdicció penal (Dret penal, Dret processal, Dret constitucional i finalment, Probàtica) sinó que a més mantenen una clara voluntat per la formació continuada. En un escenari tan complex com l’actual, l’especialització és la clau de l’èxit.

empatia

Els professionals d’aquesta firma tenim clar que amb independència del rol que s’assumeix en el procediment, el pas per la jurisdicció penal sempre obeeix a una circumstància indesitjable. Per aquest motiu, entre els valors de la firma, atorguem una especial importància a la proximitat i al seguiment del nostre defensat tractant d’auxiliar en tot moment perquè, a través de la comprensió cabal del que succeeix, pugui convertir-se en el protagonista del projecte, projectant els seus desitjos i necessitat en el fons de l’assumpte.

 

La nostra tranquil·litat depèn de la tranquil·litat del nostre representat.

Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close