Molins&Parés - Àrees

solució negociadora a la litigiositat penal

Partint de la indefugible premissa que en ocasions, la solució negociadora pot ser el millor instrument per combatre les servituds que necessàriament imposa el procediment jurisdiccional, “MOLINS&PARÉS” dóna gran importància a aquesta possibilitat, tractant sempre d’explorar les opcions extra-processals que permetin assolir el millor escenari evitant al patrocinat patiments i despeses innecessàries. L’experiència dels professionals de l’equip els hi ha ensenyat que l’èxit de les negociacions no depèn només de les habilitats personals sinó que deriva principalment de dos factors: el coneixement i maneig de les tècniques de negociació i, en segon lloc, el reconeixement per part del seu interlocutor dels estàndards ètics i personals que el bufet imprimeix a la seva forma de treballar.

dictàmens. dret penal preventiu

En un context legal com el que impera en els nostres dies, on la característica principal rau en el desbordament de la jurisdicció penal i l’ocupació d’àmbits tradicionalment reservats a les disciplines civil, laboral o administrativa, resulta necessari disposar d’una informació especialitzada que permeti a l’interessat executar una acció o implementar una estratègia sense haver d’assumir riscos penals d’imprevisible o segura concreció. Per aquest raó, entre els serveis de “MOLINS&PARÉS”, es troba la confecció de dictàmens i d’opinions legals formulades amb l’objectiu d’avaluar els riscos penals en els què pugui incòrrer una determinada opció legal i estratègica, indicant les alternatives o les cauteles que procediria implementar per evitar-los.

 

La formació i experiència tant acadèmica com pràctica dels Socis del despatx, els hi atorga la condició d’experts en Dret penal, facultant-los per emetre dictàmens o opinions legals en la matèria.

corporate defense

En vistes del nou paradigma normatiu operat per la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, on s’estableix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, el despatx “MOLINS&PARÉS” inclou entre les seves prestacions l’assessorament legal preventiu i reactiu que exigeix aquesta nova forma d’entendre l’autoria en Dret penal.

 

L’extraordinària repercussió d’aquests canvis en el panorama corporatiu espanyol ha originat que ens centrem en analitzar i donar a conèixer les conseqüències d’aquestes reformes, en assessorar en matèria de compliment normatiu (Compliance) i en el disseny i implementació de programes de prevenció de delictes en l’àmbit empresarial.

procediment jurat

Des de la promulgació de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat, alguns assumptes propis de la jurisdicció penal han de ser sotmesos a la consideració i a l’enjudiciament d’un tribunal popular. Per aquest motiu, els socis directors de “MOLINS&PARÉS” i la resta de l’equip, disposa d’una formació específica en aquesta matèria havent tingut l’ocasió d’obtenir l’experiència necessària per poder garantir l’encert del plantejament legal i estratègic de l’assumpte.

 

En una disciplina tan costosa i excepcional com aquesta, l’experiència es converteix en un factor determinant per l’èxit.

Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close