Marc Molins i Raich

Doctor en dret
Soci

Com a conseqüència de la seva prompta vocació en el Dret Penal i en les Ciències Processals, des de que inicià la seva activitat professional, en Marc s’ha dedicat en exclusiva a la defensa i representació dels interessos aliens davant la jurisdicció penal. El seu àmbit d’especialització rau en el Dret Penal Econòmic, en la probàtica i en el Dret Processal Penal, havent tingut ocasió de defensar a persones físiques i jurídiques, de caràcter públic i privat, en tota classe de procediments judicials.

Marc Molins, complementa l’exercici professional de l’advocacia amb l’aposta per una formació continuada, el que es tradueix en la publicació de múltiples articles doctrinals en llibres i revistes especialitzats, en la participació de fòrums i debats doctrinals, així com en l’establiment d’un vincle docent estable amb la Facultat de Dret i amb els organismes encarregats de la formació de nous lletrats i membres de la Carrera Judicial. Al seu entendre, ambdues circumstàncies, la vocació professional i l’exigència d’una formació continuada, resulten ser símptomes del mateix fenomen: el ferm compromís adquirit amb el Dret i amb la defensa dels interessos que li són encomanats.

Des d’una perspectiva professional, després de l’obtenció de la Llicenciatura i posteriorment del grau de Doctor, Marc Molins va començar a exercir el Dret penal per compte aliè, convertint-se en el soci responsable del Departament de dret penal del despatx “ROCA JUNYENT” amb seus a Barcelona, Sevilla i Madrid, fins que va decidir fundar la seva pròpia firma dedicada en exclusiva a l’exercici del Dret penal.

En els últims anys, Marc Molins ha focalitzat la seva atenció en dues línies d’investigació singulars: la que es refereix a la qüestió de gènere en sentit ampli (englobant tant la dimensió processal com la substantiva, en singular referència a la proposta de recodificació dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ) i en segon lloc, des de fa més de 5 anys, la que es refereix a la necessitat de promulgar una nova Llei d’Enjudiciament Criminal analitzant amb profusió els pilars sobre els que hauria de construir-se el nou model d’enjudiciament penal. Com a conseqüència d’això i de la successiva promulgació d’avantprojectes de la Llei de ritus penals, Marc Molins ha analitzat des d’una perspectiva científica les següents qüestions: la que obeeix als rols de cadascun dels professionals cridats a participar en el procés penal, la que adverteix la necessitat de configurar un estatut processal per la persona jurídica; la que es refereix al model temporal (obert o tancat) del futur sistema d’enjudiciament criminal i finalment, però amb especial significació, la que es refereix a la necessària recodificació de les diferents manifestacions del Dret de defensa, atenent a la innovadora dimensió que li ha conferit la jurisprudència que emana del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Cadascuna d’aquestes línies d’investigació s’ha traduït en la publicació de diferents treballs doctrinals i en la invitació a fòrums i ponències sobre la qüestió, havent de destacar les 3 que ha impartit per invitació del Consell General del Poder Judicial.

A més de l’exercici i de la investigació escomesa, Marc Molins participa de forma regular en la divulgació dels misteris propis de la disciplina, en fòrums i mitjans de comunicació amb la certesa de que la realització de l’Estat de Dret depèn de l’establiment d’un canal de comunicació fluida i constant amb la ciutadania que demana una informació clara i comprensible sobre l’abast i l’aplicació de les lleis que la governen.

L’exercici de l’advocacia durant més de 20 anys per tot el territori nacional, han permès a Marc Molins atresorar un coneixement intens de les virtuts i problemes que afecten a la Carrera Judicial, en singular referència als que han condicionat la seva tasca a Catalunya durant els últims anys. A aquesta percepció directa s’ha d’afegir, la que indirectament li ofereix, de forma diària i constant, el vincle matrimonial amb una Magistrada amb la que comparteix projecte vital i una passió comuna: el Dret.

Formació.

 • Doctor en Dret i Ciències Penals, Universitat de Barcelona, 16 de setembre de 2005. Qualificació “Excel·lent cum laude per unanimitat”.
 • Màster en Dret Penal i en Ciències Penals. Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra, 1996-1998.
 • Màster en Advocacia. Institut Superior de Dret i Empresa, 1996-1997.
 • Diploma d’Estudis Jurídics Avançats (Suficiència Investigadora Doctoral). Universitat de Barcelona, 1998-2000.
 • Degree in Fundamentals of Scots Law (Curs sobre Fonaments de Dret Escocès). Universitat d’Edimburg, 2001.
 • Membre del Programa de Joves Advocats Europeus (Universitat d’Edimburg, Law Society of Scotland, Faculty of Advocates i British Council) com a representant espanyol en l’edició 2001. Edimburg, 2001.
 • Course in Fundamentals of English Law (Curs sobre els Fonaments de Dret Anglès) London Guildhall University, 1994.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, 1992 – 1997.

Docència universitària.

 • Professor associat de la Universitat de Barcelona (UB), responsable de l’assignatura troncal “Delictes i penes”, des del 2017 fins l’actualitat.
 • Professor associat la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), responsable de l’assignatura troncal “Dret Processal Penal II”, corresponent al Grau en Dret des de 2016 fins l’actualitat.
 • Professor agregat de l’assignatura de “Dret processal penal” de la Llicenciatura de Dret impartida per la Universitat Ramón Llull (ESADE), des de 2010 fins l’any 2015.
 • Professor agregat de l’assignatura de “Dret penal” en la Llicenciatura en Dret impartida per la Universitat Ramón Llull (ESADE), des de 2006 fins l’any 2015.
 • Professor de Màster de Dret Penal i Ciències Penals impartits per les Universitats de Barcelona i Pompeu Fabra, edició de 2007.
 • Professor de Dret Penal i Dret Processal Penal a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2002-2004.

Extracte de ponències impartides.

 • “Dilacions indegudes en el procés penal” dins el Cicle de conferències del Grup d’Advocats Joves. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 22 de gener de 2003.
 • “La tutela Jurídica del Ruido” dins el Cicle de conferències del Grup d’Advocats Joves. Il·lustre Col·legi d’Advocats, 15 de desembre de 2003.
 • “Investigació Privada y procés penal”. Escola Oficial d’Investigadors Privats de Barcelona, setembre de 2004.
 • “El sistema de recursos en el procés abreujat” Curs de Procediment Abreujat. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Març de 2005, abril de 2006, març de 2007 i març de 2008.
 • “El dret penal i els delictes de risc”. Formació continuada del Despatx Roca Junyent. Barcelona, març de 2005.
 • “Delictes urbanístics” dins el Curs de dret penal d’empresa. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 14 de juny de 2006.
 • “La protecció penal del patrimoni cultural del museu” dins les Jornades sobre administració i direcció dels museus: aspectes jurídics. Fundació Gala – Salvador Dalí, a Figueres i Cadaqués, 20 – 21 d’octubre de 2008.
 • “La fase intermitja del procediment abreujat”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 29 d’abril de 2009.
 • “Els delictes contra la intimitat en l’actual regulació del Codi Penal”. Institut de Foment Empresarial, Madrid 2009.
 • “Tipificació de nous delictes basats en les Noves Tecnologies” a la Jornada sobre Responsabilitat penal de les persones jurídiques i els seus directius davant la reforma del Codi Penal. Institut de Foment Empresarial a Madrid, 4 de març de 2009.
 • “Criminalitat urbana: problemàtica i perspectives” dins el XV Congrés Mundial de la Societat Internacional de Criminologia, Barcelona del 20 al 25 de juliol de 2008.
 • “Aspectes processals de la reforma del Codi Penal operada per la lo 5/2010”, Institut de Foment Empresarial, Madrid, 7 de octubre de 2010.
 • “Responsabilitat dels assessors fiscals i altres partícips al delicte de defraudació tributària”. Institut de Foment Empresarial, a Madrid, 16 de febrer de 2010.
 • “Modificacions operades per la reforma del Codi Penal de 2010”. La corrupció entre particulars. Facultat de Dret d’ESADE. Universitat Ramón Llull.
 • “El delicte de blanqueig de capitals” dins la conferència sobre la reforma penal de 2010: empresa i criminalitat econòmica. Facultat de Dret d’ESADE a Barcelona, 19 de gener de 2011.
 • “Problemes d’aplicació del nou model de Responsabilitat Penal de les persones jurídiques” dins la Conferència de Responsabilitat Penal en grups d’empreses, conseqüències derivades del títol d’imputació de responsabilitat penal pels grups d’empreses previstos a l’art. 129 del nou Codi Penal. Institut de Foment Empresarial a Madrid, 8 de març de 2011.
 • Participació a la Jornada d’anàlisi crítica de les reformes del CP, LECrim., Llei de Seguretat Ciutadana i Estatut de la Víctima. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 14 de maig de 2015.
 • “L’Estatut processal de la persona jurídica acusada en el procés penal”, Il·lustre Cambra de Comerç de Barcelona, 18 de març de 2015.
 • “Límits il·lícit penal i il·lícit administratiu. Aspectes relatius als delictes contra l’Administració Pública, i implicacions àmbit municipal” dins la Jornada formativa i de debat pels delictes relacionats amb l’administració i la funció pública. Ajuntament de Barcelona, a Barcelona, 3 de desembre de 2015.
 • “Imputació de la responsabilitat penal en el si d’estructures organitzades”, ESADE Alumni. Programa de continuïtat de Dret. Universitat Ramón Llull.
 • “Anàlisis dels primers pronunciaments Jurisprudencials entorn a l’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques. Consideracions pràctiques”. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona – Thomson Reuters. Barcelona, 21 d’abril de 2016.
 • “Els delictes bursàtils”. Universitat Abat Oliba – CEU. Barcelona, maig 2017.
 • “Error de tipus i error de prohibició”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 12 de juliol de 2017.
 • “El procés per acceptació de Decret en la reforma de la LECrim. de 2015”. Jornades sobre la reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Memorial Professor Serra Domínguez. Universitat de Barcelona, novembre de 2017.
 • “L’ús de la força per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”. Sindicat Unificat FEPOL. Badalona, 19 d’octubre de 2018.
 • “El delicte de corrupció entre particulars”. Universitat Abad Oliba – CEU. En el cicle de jornades jurídiques hispano-argentines. Febrer de 2018.
 • “Delictes contra el mercat i contra els consumidors”. Universitat Abad Oliba – CEU, en el context del Màster en Dret penal econòmic, edició 2018.
 • “La perspectiva de gènere en la jurisprudència del Tribunal Suprem. Comentaris al fil de la Sentència de “La Manada”. Congrés de l’Advocacia de Barcelona. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 13 de juliol de 2018.
 • “El Dret penal internacional”. Institut Superior de Dret i Empresa. Barcelona, gener de 2019.
 • “Societas delinquere potest en el sistema penal espanyol”. Universitat Abat Oliba – CEU. En el cicle jornades hispano-argentines. Febrer de 2019.
 • “La responsabilitat Civil exdelicte” dins el IV Congrés de l’advocacia de Barcelona. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 11 de juliol de 2019.
 • “El futur de l’advocacia a debat”. Legal Fòrum. Madrid, octubre de 2019.
 • “La Sentència del Tribunal Suprem del 1-O: un anàlisis jurídic”. Cicle de ponències de la Universitat de Barcelona, 13 de novembre de 2019.
 • “Consideracions processals al voltant a l’exacció de responsabilitat penal de l’empresa”. Universitat Abat Oliba – CEU. En el cicle de jornades jurídiques hispano-argentines. Febrer de 2020.

Ponències impartides per invitació del Consell General del Poder Judicial – Ministeri de Justícia.

 • “Protecció de dades en l’àmbit de l’empresa”, Centre d’Estudis Jurídics – Ministeri de Justícia, en el context del curs “Dret penal i protecció de dades” (Coordinat Il·lm. Sr. Roberto Valverde Megías, Fiscal Delegat de criminalitat informàtica), Madrid, 22 de febrer de 2018.
 • Anàlisis del fenomen social i jurídic sorgit al fil de la sentència de la Manada. Quan la pena no val la pena”, en el context del curs “Jutjat amb perspectiva de gènere”, Saló d’Actes del Consell General del Poder Judicial. Directora del Curs Il·lma. Sra. María
 • Auxiliadora Vázquez, Madrid, 17 de setembre de 2018.
 • “La valoració de la prova digital”. Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oviedo, 28 de març de 2019.
 • “Els delictes contra la llibertat sexual”, en el context del curs “Avançant fins un nou concepte de violència de gènere”, Servei de Formació Continua del Consell General del Poder Judicial. Coordinadora Il·lma. Sra. María Auxiliadora Vázquez. Madrid, 11 i 12 de setembre de 2019.

Ponències impartides per invitació del Consell General de la Advocacia Espanyola.

 • “Noves formes de violència sobre la dona. Nous tipus penals i reformes legislatives”, en el context del curs “Activitats de coordinació professional entre l’advocacia, la judicatura i la Fiscalia per incloure la perspectiva de gènere”. Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Oviedo, 11 de desembre de 2018.
 • “L’agreujant de gènere prevista en el Codi Penal”. Jornada d’especialització jurídica contra la violència de gènere. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Pamplona, 24 d’octubre de 2019.
 • “Anàlisis de la jurisprudència recent en matèria de violència de gènere”, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Les Palmas, 4 d’octubre de 2019.
 • “Evolució dels delictes contra la integritat i la llibertat sexual”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Saragossa, novembre de 2019.

Distincions.

 • Primer Premi Categoria Llicenciats del V Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: “L’efecte pertorbador de les autoritzacions administratives en Dret Penal del medi ambient. Criteri, casos i solucions”.
 • Primer Premi Categoria Llicenciats del VI Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: “Anàlisi de les mesures accessòries previstes en l’article 129 del Codi Penal. Reflexions a la llum del principi de personalitat de les penes”.
 • Primer Premi Ex Aequo Categoria Llicenciats del IX Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: “Breus reflexions en torn al principi d’economia processal en la jurisdicció penal.”
 • Primer Premi en el XIX Concurs d’Articles Doctrinals La Ley. Títol del treball: “Dilacions indegudes i culpabilitat penal”. El premi va ser entregat pel Ministre de Justícia, Excm. Sr. Juan Fernando López Aguilar.
 • Tercer Premi en el I Concurs d’Articles Doctrinals Economist & Jurist. Títol del treball: “L’economia processal i els formalismes del procés”.

Publicacions en revistes.

 • Anàlisi de les mesures accessòries que preveu l’article 129 del Codi Penal. Reflexions a la llum del principi de personalitat de les penes “, Revista de Ciències Penals de l’Associació Espanyola de Ciències Penals, volum 2n, número 1, primer semestre del 1999.
 • “Aspectes a millorar en vistes d’una nova Llei d’enjudiciament criminal”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​octubre de 2001.
 • “Unduly delay in the administration of criminal Justice. A comparative study”, Scots Law Journal, Endinburgh, October, 2001.
 • “Modificacions del sistema d’enjudiciament criminal”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​desembre-gener de 2003.
 • “Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 2 de gener del 2003”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​octubre de 2003.
 • “Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 24 d’octubre del 2003”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​novembre de 2003.
 • “Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 de juny del 2002”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​desembre-gener de 2003.
 • “Comentari de la Sentència de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 2 de setembre del 2003”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​febrer de 2004.
 • “Comentari de la Sentència dictada pel Jutjat Penal número 3 dels de Barcelona de data 12 de gener de 2004”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​març de 2004.
 • “Dilacions indegudes i culpabilitat penal”. Diari La Llei, any XXVI, número 6236, dijous 21 d’abril del 2005.
 • “La tutela jurídica davant del soroll”. Revista Dret i Societat, maig-juny de 2005, número 28.
 • “Una aproximació a la normativa penitenciària”. Revista Dret i Societat, maig-juny de 2005, número 28.
 • “El delicte d’apropiació indeguda”. Revista Economist & Jurist, any XV, novembre de 2006.
 • “El nou règim de prescripció dels delictes en el Codi penal”. Revista Economist & Jurist, any XX, novembre de 2011.
 • “Exhorti per una nova Llei d’Enjudiciament Criminal”, Memòria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​any 2012.
 • “Aspectes a millorar en vistes d’una nova Llei d’enjudiciament criminal”. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​octubre de 2001.
 • “Guia d’identificació i prevenció de riscos penals i recomanacions a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les seves entitats associades i dependents”, Revista Lux, núm. 2.

Publicacions en llibres.

 • “Dret penal dels museus” en la obra col·lectiva, Drets dels Museus, Barcelona 2011.
 • “Política legislativa internacional en matèria de tràfic de persones”, en l’obra col·lectiva “Globalització i Drets: Desafiaments i Tendències”. Universitat de DEUSTO, any 2012.
 • “Protecció de dades en l’àmbit de l’empresa”, CENDOJ, Madrid 2019.
 • “El procés per acceptació de decret” en l’obra col·lectiva, “El nou Procés Penal després de la reforma de 2015” (Coord. Jaume Alonso-Cuevillas). Editorial ATELIER, Barcelona, 2018.
 • “Anàlisis crític del sistema de designació del representant processal de la persona jurídica en el procés penal: ombres i penombres derivades del seu estatut processals” en l’obra col·lectiva, Compliance i actuació processal de les persones jurídiques (Coord. Javier Puyol Montero). Editorial SEPIN, Madrid, 2019.

Associacions.

 • Membre de Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de maig de 1997.
 • Membre de la European Lawyers Association, (representant nacional per Espanya durant els anys 2002 a 2004).

Càrrecs electes.

 • Membre electe de la Junta de Govern de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra en representació del col·lectiu d’estudiants (anys 1992 a 1996).
 • Ponent de la Comissió Redactora de l’Avantprojecte de Reglament de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra (anys 1994 a 1996).
 • Membre electe del Departament de Dret Penal i Ciències Penals de la Universitat de Barcelona en representació del col·lectiu d’estudiants de doctorat (anys 2003 a 2005).
 • Vocal de la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (anys 2008 a 2012).
 • Vicepresident de la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (anys 2010 a 2012).

Advocacia institucional.

 • Advocat extern apoderat al servei del Excm. Ajuntament de Barcelona.

Recomanacions.

 • Advocat seleccionat en el directori CHAMBERS en el segment “Dret penal econòmic, any 2019”.
 • Advocat seleccionat en el directori BEST LAWYERS, any 2020 en els àmbits de “Dret penal” i de “Compliance”.

Idiomes.

 • Castellà, català i anglès.
Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close