Marc Molins i Raich

Doctor en dret
Soci

Com a conseqüència de la seva prompta vocació en el Dret Penal i en les Ciències Processals, des de que inicià la seva activitat professional, en Marc s’ha dedicat en exclusiva a la defensa i representació dels interessos aliens davant la jurisdicció penal. El seu àmbit d’especialització rau en el Dret Penal Econòmic, en la probàtica i en el Dret Processal Penal, havent tingut ocasió de defensar a persones físiques i jurídiques, de caràcter públic i privat, en tota classe de procediments judicials. Així mateix, complementa l’exercici professional de l’advocacia amb l’aposta per una formació continuada, el què es tradueix en la publicació de múltiples articles doctrinals en llibres i revistes especialitzats, en la participació de fòrums i debats doctrinals, així com en l’establiment d’un vincle docent estable amb la Facultat de Dret i amb els organismes encarregats de la formació de nous lletrats. Al seu entendre, ambdues circumstàncies, la vocació professional i l’exigència d’una formació continuada, resulten ser símptomes del mateix fenomen: el ferm compromís adquirit amb el Dret i amb la defensa dels interessos que li són encomanats.

 

Idiomes: Espanyol, català i anglès.

Associacions.

 • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • European Lawyers Association, (representant nacional per Espanya durant els anys 2002 a 2004).
 • Vocal i vicepresident de la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (anys 2011-2014).

Formació.

 • Doctor en Dret Penal i Ciències Penals, Universitat de Barcelona, 2005.
 • Màster en Dret Penal i en Ciències Penals, Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra, 1996-1998.
 • Màster en Advocacia, Institut Superior de Dret i Empresa, 1996-1997.
 • Diploma d’Estudis Jurídics Avançats (Suficiència Investigadora Doctoral), Universitat de Barcelona, 1998-2000.
 • Dregree in Fundamentals os Scots Law (Curs sobre Fonaments de Dret Escocès). Universitat d’Edimburg.
 • Becari espanyol de la edició 2001 del programa de formació patrocinat per la Universitat d’Edimburg I la Scots Law Society, Col·legi d’Advocats d’Escòcia.
 • Degree in Fundamentals of English Law (Curs sobre els Fonaments de Dret Anglès) London Guildhall University, 1994.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, 1996.

Docència.

 • Professor responsable de l’assignatura de Dret processal penal de la Llicenciatura de Dret impartida per la Universitat Ramon Llull (ESADE) des de 2010 fins l’any 2014.
 • Professor col·laborador de l’assignatura de Dret penal en la Llicenciatura en Dret impartida per la Universitat Ramon Llull (ESADE), des de 2006 fins l’any 2014.
 • Professor de Dret Penal i Dret Processal Penal a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2002-2004.
 • Professor de Màster de Dret Penal i Ciències Penals en la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, 2007.
 • Professor de l’assignatura Pràcticum de la Llicenciatura en Dret impartida per la Universitat de Barcelona, 2004-2006.
 • Ponència “Dilacions indegudes en el procés penal”, Cicle de conferències del Grup d’Advocats Joves. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 22 de gener de 2003.
 • Ponència La tutela Jurídica del Ruido, Cicle de conferències del Grup d’Advocats Joves. Il·lustre Col·legi d’Advocats, 15 de desembre de 2003.
 • Ponència Investigació Privada y procés penal, Escola Oficial d’Investigadors Privats de Barcelona, setembre de 2004.
 • Ponència El sistema de recursos en el procés abreujat, Curs de Procediment Abreujat organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Març de 2005, abril de 2006, març de 2007 i març de 2008.
 • Ponència El dret penal i els delictes de risc, Formació continuada del Despatx Roca Junyent. Barcelona, març de 2005.
 • Ponència Els delictes urbanístics en el codi penal espanyol, Curs de Dret Penal Econòmic. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Març de 2006.
 • Ponència La protecció penal del patrimoni cultural, Jornades sobre Administració i Direcció de Museus. Figueres i Cadaqués, 20 i 21 d’octubre de 2008.
 • Ponència La fase intermitja del procediment abreujat, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 29 d’abril de 2009.
 • Ponència Els delictes contra la intimitat en l’actual regulació del Codi Penal, Institut de Foment Empresarial, Madrid 2009.
 • Ponència La responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels seus directius davant la reforma del codi penal, Institut de Foment Empresarial, Madrid, 4 de març de 2009.
 • Ponència Criminalitat urbana. Problemes y perspectives, XV Congrés Mundial de la Societat Internacional de Criminologia, Barcelona, 20 a 25 de juliol de 2008.
 • Ponència Aspectes processals de la reforma del Codi Penal operada per la LO 5/2010, Institut de Foment Empresarial, Madrid, 7 d’octubre de 2010.
 • Ponència Responsabilitat dels assessors fiscals y demés partíceps en el delicte de defraudació tributària, Institut de Foment Empresarial, Madrid, 16 de febrer de 2010.
 • Ponència El blanqueig de capitals en el nou Codi Penal, Facultat de Dret d’ESADE. Universitat Ramon Llull.
 • Ponència Modificacions operades per la reforma del Codi Penal de 2010. La corrupció entre particulars. Facultat de Dret d’ESADE. Universitat Ramon Llull.

Recomanacions.

 • Primer Premi Categoria Llicenciats del V Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: L’efecte pertorbador de les autoritzacions administratives en Dret Penal del medi ambient. Criteri, casos i solucions.
 • Primer Premi Categoria Llicenciats del VI Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: Anàlisi de les mesures accessòries previstes en l’article 129 del Codi Penal. Reflexions a la llum del principi de personalitat de les penes.
 • Primer Premi Ex Aequo Categoria Llicenciats del IX Congrés d’Estudiants de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Títol del treball: Breus reflexions en torn al principi d’economia processal en la jurisdicció penal.
 • Primer Premi en el XIX Concurs d’Articles Doctrinals La Ley. Títol del treball: Dilacions indegudes i culpabilitat penal. El premi va ser entregat pel Ministre de Justícia, Excm. Sr. Juan Fernando López Aguilar.
 • Tercer Premi en el I Concurs d’Articles Doctrinals Economist & Jurist. Títol del treball: L’economia processal i els formalismes del procés.

Publicacions.

 • Autor de l’article Anàlisi de les mesures accessòries previstes en l’article 129 del Codi Penal. Reflexions a la llum del principi de personalitat de les penes, Revista de Ciències Penals de l’Associació de Ciències Penals, volum 2n, número 1 primer semestre de 1999.
 • Autor de l’article Aspectes a millorar en vistes a una nova Llei d’Enjudiciament Criminal. Revista Món Jurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, febrer de 2002.
 • Autor de l’article Undue delay in the administration of Criminal Justice. A comparative study. Scots Law Journal, Edinburgh, issue 3, October 2001, pp. 787 i ss.
 • Autor de l’article Comentaris de l’avantprojecte de reforma de presó provisional, Revista Mónjurídic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, febrer de 2002.
 • Autor de l’article Modificacions del sistema d’enjudiciament criminal, Revista Mónjurídic, número 175, desembre-gener de 2003.
 • Autor de l’article Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 2 de gener de 2003, Revista Món Jurídic, número 183, octubre de 2003.
 • Autor de l’article Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 24 d’octubre de 2003, Revista Món Jurídic, número 184, novembre de 2003.
 • Autor de l’article Comentari de la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 de juny de 2002, Revista Món Jurídic, número 185, desembre-gener de 2003.
 • Autor de l’article Comentari de la Sentència de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 2 de setembre del 2003, Revista Món Jurídic, número 186, febrer de 2004.
 • Autor de l’article Comentari de la Sentència del Jutjat del Penal número 3 de Barcelona de data 12 de gener de 2004, Revista Mónjurídic, número 187, març de 2004.
 • Autor de l’article Dilacions indegudes i culpabilitat penal, Diario La Ley, Any XXVI, número 6236, dijous 21 d’abril de 2005.
 • Autor de l’article La tutela jurídica frente al ruido, Revista Dret & Societat, maig-juny de 2005, número 28.
 • Coautor de l’article Una aproximació a la normativa penitenciària, Revista Dret & Societat, maig-juny de 2005, número 28.
 • Autor de Consideracions sobre el delicte d’apropiació indeguda, Revista Economist & Jurist, any XV, novembre de 2006.
 • Autor de l’article POLÍTICA LEGISLATIVA INTERNACIONAL EN MATÈRIA DE TRÀFIC DE PERSONES, en la obra col·lectiva “Globalització i Dret: Desafiaments i Tendències”. Universitat de DEUSTO, any 2012.
 • Autor de l’article “Exhordio per una nova llei d’Enjudiciament Criminal”, memòria Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, any 2012.
 • Autor de l’article “El nou règim de prescripció dels delictes en el Codi Penal”, Revista Economist & Jurist, any XX, novembre de 2011.
 • Autor del capítol “Dret penal dels museus” en l’obra col·lectiva, Dret dels Museus, Barcelona, 2011.
Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close