corporate compliance > Serveis

Disseny del Programa de Prevenció de Riscos Penals:

 • Anàlisis de l’organització.
 • Detecció i valoració de riscos.
 • Informe dels riscos detectats i disseny de mesures correctores.
 • Subjecció del Programa de Prevenció de Riscos Penals d’acord amb els criteris de la certificació AENOR IURISCERT.

 

Disseny i implementació de mecanismes de vigilància i control idonis per la prevenció de riscos, entre d’altres:

 • Canal de denúncies o canal ètic.
 • Òrgan de Compliment.
 • Codi ètic i reglaments interns de conducta.
 • Protocols de supervisió i control.

 

Assessorament continuat:

 • Assessorament continu a l’òrgan de compliment de l’organització.
 • Assessorament continu a l’òrgan d’administració de l’organització.
 • Gestió del canal ètic o de denúncies de l’organització.
 • Investigació dels incompliments en l’organització.

 

Revisió del Programa de Prevenció de Riscos Penals:

 • Revisió ordinària del Programa per garantir la seva actualització;
 • Revisió extraordinària amb motiu dels incompliments o de canvis organitzatius en l’organització; i
 • Auditoria del Programa de Prevenció implementat per l’organització.

 

Formació:

 • Formació especialitzada a l’òrgan de compliment.
 • Formació especialitzada a l’òrgan d’administració.
 • Disseny del pla formatiu de l’organització per l’adequat coneixement del Programa de Prevenció de Riscos Penals.
Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close